Styrelsen 2015-02-12 tom 2016-01-01

Ordförande:

Christer Edströms

Kassör:

Dan Swartsve

Sekreterare:

Per Davidsson

Justerare:

Ricky Fagerhov

Justerare:

Prolle Karlstorp