Styrelsen 2023-02-19 tom 2024-02-19

Ordförande:

Christer Edströms

Kassör:

Dan Swartsved

Sekreterare:

Per Davidsson

Justerare:

Peter Sandquist

Justerare:

Prolle Karlstorp

Ledamot:

Gunilla Höglund

Ledamot:

Kalle Elfsborg