Styrelsen 2024-02-18 tom 2025-02-18

Ordförande:

Christer Edströms

Kassör:

Dan Swartsved

Sekreterare:

Per Davidsson

Justerare:

Peter Sandquist

Justerare:

Prolle Karlstorp

Ledamot:

Gunilla Höglund

Ledamot:

Kalle Elfsborg